Usuário khoahocphunxam

Usuário por: 2 meses (de 19 Set)
Tipo: Usuário cadastrado
Nome completo: Khoa Hoc Phun Xam
Localização:
Site: https://seoulacademy.edu.vn/khoa-hoc-phun-theu-tham-my-chuyen-nghiep
Sobre: Khóa học phun xăm thẩm mỹ của Seoul Academy được xây dựng theo chuẩn quốc tế. Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp - quy chuẩn
Website: https://seoulacademy.edu.vn/khoa-hoc-phun-theu-tham-my-chuyen-nghiep
GG map: https://goo.gl/maps/n3Vv72xUAe5EaMbV7
Địa chỉ: 436A/103 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0901898444
Email: hocvuseoulaca@diemnhan.net
 #khoahocphunxam #hocphunxam #hocnghephunxam #daotaonghephunxam

Atividade de khoahocphunxam

Pontuação: 50 pontos (classificado em #185)
Perguntas: 0
Respostas: 0
Comentários: 0
Votou em: 0 perguntas, 0 respostas
Distribuiu: 0 votos positivos, 0 votos negativos
Recebeu: 0 votos positivos, 0 votos negativos

Mural de khoahocphunxam

593 perguntas
1,239 respostas
4,596 comentários
1,321,778 usuários