Usuário misaamis

Usuário por: 7 meses (de 30 Jun, 2021)
Tipo: Usuário cadastrado
Nome completo: Misa Amis
Localização: Tầng 9, tòa nhà Technosoft, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 100000
Site: https://amis.misa.vn/
Sobre: MISA AMIS

Nền tảng điều hành và quản trị doanh nghiệp toàn diện MISA AMIS. Thực hiện các nghiệp vụ như: Kế toán, Bán hàng (CRM), Điều hành, Nhân sự...12.000+ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả, giải pháp hàng đầu giúp doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh chóng, tiết kiệm.

Website: https://amis.misa.vn

Sđt: 0904885833

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Technosoft, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 100000

#misaamis #MISA AMIS #AMIS MISA

Atividade de misaamis

Pontuação: 50 pontos (classificado em #182)
Perguntas: 0
Respostas: 0
Comentários: 0
Votou em: 0 perguntas, 0 respostas
Distribuiu: 0 votos positivos, 0 votos negativos
Recebeu: 0 votos positivos, 0 votos negativos

Mural de misaamis

593 perguntas
1,239 respostas
4,596 comentários
448,882 usuários