Usuário xixavietnam

Usuário por: 1 ano (de 6 Jan, 2022)
Tipo: Usuário cadastrado
Nome completo: xixavietnam
Localização: Đà Nẵng
Site: https://xixa.com/
Sobre: Xixa – Thương hiệu ra đời với kỳ vọng tạo ra và cung cấp những sản phẩm công nghệ mới, tập trung vào sức khỏe, có ích cho đời sống con người. Chúng tôi hướng đến một mục đích duy nhất : Phục vụ cuộc sống trở nên tốt hơn bằng các sản phẩm công nghệ mới, an toàn sức khỏe. #xixa #xixavietnam #daichonggulung #maysucozone #sungkhukhuan #maytaoam #maysuoimini #maykhumuihoi

Địa chỉ: 56 Thanh Tịnh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
SĐT: 0905888999

Atividade de xixavietnam

Pontuação: 50 pontos (classificado em #189)
Perguntas: 0
Respostas: 0
Comentários: 0
Votou em: 0 perguntas, 0 respostas
Distribuiu: 0 votos positivos, 0 votos negativos
Recebeu: 0 votos positivos, 0 votos negativos

Mural de xixavietnam

593 perguntas
1,239 respostas
4,596 comentários
1,747,014 usuários